چرا کتو به عنوان درمان طبیعی میگرن خوب است

رژیم کتوژنیک رژیمی کم در هیدرات‌کربن و بالا در چربی می‌باشد. تفکر پشت این رژیم وادار ساختن بدن به ورود به سوخت و ...

ادامه مطلب